charlotte

About Charlotte Ewins

This author has not yet filled in any details.
So far Charlotte Ewins has created 4 blog entries.

2020 Calendars in South African Languages are now available for free downloading on our website.

The 2020 calendars are now available in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Setswana thus far with Tshivenḓa, Siswati, isiNdebele and Xitsonga coming later this year. The development of our 2019  ‘Flippie, Flippie and Friends’ calendars in South African languages, as part of our mother-tongue learning drive, proved to be most welcomed with a request to continue. These calendars [...]

September 17th, 2019|Categories: News|

2019 Calendars in South African Languages are now available for free downloading on our website

The 2019 calendars are now available in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Setswana thus far with Tshivenḓa, Siswati, isiNdebele and Xitsonga coming later this year. The development of our 2018  ‘Flippie, Flippie and Friends’ calendars in South African languages, as part of our mother tongue learning drive, proved to be most welcomed with a request to continue. These [...]

September 27th, 2018|Categories: News|

Featured isiZulu title – Imimo Nemibala noFlip, uFlippie Nabangani

Izincwadi zika-Flip, Flippie Nabangani uchungechunge lwezincwadi ezinezithombe zabantwana abasebancane ezizothokozisa ziphinde zifundise izingane zaseNingizimu Afrika. Lezi zincwadi zenzelwe ukuthathekisa izingqondo zezingane kusetshenziswa imicabango nezinto ezijabulisayo kodwa kube kuhambisana nokufunda ngesikhathi esisodwa. Izingane zifunda ngokuphindaphinda okwenziwayo, intshisekelo kanye nokuzibandakanya. Uchungechunge lolu lwezincwadi luhlanganisa yonke leyo migomo yokufunda futhi luyizintandokazi kwabasebenza emitapweni yolwazi, abafundisayo kanye nakubazali.

February 7th, 2018|Categories: News|

IiNcwadi ezineMifanekiso ngesiXhosa

UFlip, no-Flippie neeTshomi liqela leencwadi zabantwana abancinci ezinemifanekiso neziza konwabisa zifundise bonke abantwana baseMzantsi Afrika. Ezi ncwadi ziyilelwe ukusondeza abantwana kusetyenziswa amaphupha nolonwabo kube ukufunda kudityaniswe kwalapha. Abantwana bafunda ngokuphindwa kwezinto, ngomdla nangokuthatha inxaxheba. Ezi ziqendu zamabali zidibanisa zonke ezi nkolelo zokufunda kwaye ziyathandwa ngabaphathi beelayibhrari, ootitshala nabazali.

February 7th, 2018|Categories: News|