Ha re hloleng Coronavirus le Flip, Flippie le Metswalle

Out of stock

Boholo: 210mm x 250mm
Maqephe: 24
ISBN: 978-1-928430-35-3
Download Order Form

Tlhaloso

Flip, o nka Flippie le metswalle o ba isa leetong moo a ba rutang kamoo ba lokelang ho itshireletsa le ho sireletsa ba bang ho COVID-19.

Mongodi

Charlotte Ewins

Batshwantshi

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Matshwao a bohlokwa a letoto lena a kenyeletsa:

  • Tjhebeho e kganyang ya pono
  • Le etseditswe dihlopha tse fapaneng tsa boholo (dilemo tse 4 – 7)
  • Dikahare tse kenyeletsang babadi
  • Le thusa puo le ntshetsopele ya mareo
  • Dipuo tse fapaneng di ka sebediswa bakeng sa ho ithuta puo ya bobedi le ya boraro ka tsela e sa tshosetseng

Additional information

Size

Big Book, Standard