TSE TENG THEKISONG
E LEKANENG
BUKA E KGOLO
Theko: R110 Theko: R290
Boholo: 210mm x 250mm Boholo: 296mm x 353mm
Maqephe: 24 Maqephe: 24
ISBN: 978-0-9946943-0-0 ISBN: NO CODE