1-2-3 mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Boholo: 210mm x 250mm Boholo: 296mm x 353mm
Maqephe: 24 Maqephe: 24
ISBN: 978-0-9946706-2-5 ISBN: NO CODE
Download Order Form

Tlhaloso

Ho 1-2-3 Flip o isa Flippie le Metswalle tshibollong ya ho bala, mme ba kopana le metswalle e meng e ntseng e kenela papadi eo.

Mongodi

Charlotte Ewins

Batshwantshi

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Matshwao a bohlokwa a letoto lena a kenyeletsa:

  • Tjhebeho e kganyang ya pono
  • Le etseditswe dihlopha tse fapaneng tsa boholo (dilemo tse 4 – 7)
  • Dikahare tse kenyeletsang babadi
  • Le thusa puo le ntshetsopele ya mareo
  • Dipuo tse fapaneng di ka sebediswa bakeng sa ho ithuta puo ya bobedi le ya boraro ka tsela e sa tshosetseng

Additional information

Size

Big Book, Standard