1-2-3 le Flip, Flippie le Bagwera

View Book Sample
Bogolo: 210mm x 250mm Bogolo: 296mm x 353mm
Matlakala: 24 Matlakala: 24
ISBN: 978-0-9946706-0-1 ISBN: NO CODE
Download Order Form

Tlhalošo

Go 1-2-3 Flip o tšea Flippie le Bagwera ka bohlagahlaga bja go balela, gomme bagwera ba ba ntši bao ba kgethegilego ba tsenela papadi.

Mongwadi

Charlotte Ewins

Baswantšhetši

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Diponego tše bohlokwa tša tlhatlamano di akaretša:

  • Ponagalo ya tlhagišo ya go kgahliša
  • E lebantšwe go dihlopha tša go fapana tša mengwaga ye magareng ga (4 – 7)
  • Tsenelelano ya diteng
  • Di thuša tšwetšopele ya polelo le kgopolo
  • Dipolelo tše fapanego di ka dirišwa bakeng sa thuto ya polelo ya bobedi le ya boraro ka mokgwa wo o sa tšhošego.

[button link=”http://www.flipflippieandfriends.co.za/newsite/sepedi-picture-books/” color=”blue” size=”” stretch=”” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” alignment=”left” class=”space20″ id=””]Kgotla mo bakeng sa dithaetlele tše dingwe ka Sepedi[/button] [modal name=”mymodal” title=”1-2-3 le Flip, Flippie le Bagwera” size=”large” background=”” border_color=”” show_footer=”no” class=”” id=””]

Additional information

Size

Big Book, Standard