charlotte

About Charlotte Ewins

This author has not yet filled in any details.
So far Charlotte Ewins has created 10 blog entries.

A re lwantsheng mogare wa Khorona (Let’s Beat this Coronavirus, Setswana edition) – Rwala mmaseke

A re lwantsheng mogare wa Khorona (Let’s Beat this Coronavirus, Setswana edition) - Rwala mmaseke   Teach your children how to protect themselves and others from COVID 19. Find the PDF on our website for free download. Please may we ask you to share far and wide. These other South African languages are also available: [...]

2020-07-06T10:07:07+00:00July 12th, 2020|Categories: News|

Asiyinqobe i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiZulu edition) – Geza izandla zakho

Asiyinqobe i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiZulu edition) - Geza izandla zakho.   Teach your children how to protect themselves and others from COVID 19. Find the PDF on our website for free download. Please may we ask you to share far and wide. These other South African languages are also available: isiXhosa, isiZulu, Sesotho, [...]

2020-07-06T09:57:50+00:00July 8th, 2020|Categories: News|

Featured Title – Let’s Beat this Coronavirus with Flip, Flippie and Friends

Teach your children how to protect themselves and others from COVID 19. Kindle edition and printed books will be available for purchase soon. Flip, Flippie and Friends is a series of early-learning children’s books that has been produced to teach children in a way that is interesting, fun and interactive.

2020-07-06T09:43:49+00:00July 6th, 2020|Categories: News|

Masiyoyise i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiXhosa edition) – Bhekela kwabanye

Masiyoyise i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiXhosa edition) - Bhekela kwabanye   Teach your children how to protect themselves and others from COVID 19. Find the PDF on our website for free download. Please may we ask you to share far and wide. These other South African languages are also available: isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana, [...]

2020-07-03T11:47:35+00:00July 3rd, 2020|Categories: News|

Featured Title – Let’s Beat this Coronavirus with Flip, Flippie and Friends

Teach your children how to protect themselves and others from COVID 19. Find the PDF on our website for free download. Please may we ask you to share far and wide. These other South African languages are also available: isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana, Sepedi and Afrikaans. Printed books will be available for purchase soon. Flip, [...]

2020-07-03T10:39:14+00:00July 3rd, 2020|Categories: News|

Hey Kids, Let’s Beat this Coronavirus (in South African Languages) now available for free downloads.

Let’s beat this Coronavirus with Flip, Flippie and Friends is now available in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Setswana thusfar. This project has been developed to teach children how to protect themselves and others from Covid-19. In keeping with the 'Flip Flippie and Friends' series, we use colour and imagery to entice children into [...]

2020-06-15T20:14:54+00:00June 5th, 2020|Categories: News|

2020 Calendars in South African Languages are now available for free downloading on our website.

The 2020 calendars are now available in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Setswana thus far with Tshivenḓa, Siswati, isiNdebele and Xitsonga coming later this year. The development of our 2019  ‘Flippie, Flippie and Friends’ calendars in South African languages, as part of our mother-tongue learning drive, proved to be most welcomed with a request to continue. These calendars [...]

2019-09-17T12:31:59+00:00September 17th, 2019|Categories: News|

2019 Calendars in South African Languages are now available for free downloading on our website

The 2019 calendars are now available in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Setswana thus far with Tshivenḓa, Siswati, isiNdebele and Xitsonga coming later this year. The development of our 2018  ‘Flippie, Flippie and Friends’ calendars in South African languages, as part of our mother tongue learning drive, proved to be most welcomed with a request to continue. These [...]

2018-09-27T09:56:17+00:00September 27th, 2018|Categories: News|

Featured isiZulu title – Imimo Nemibala noFlip, uFlippie Nabangani

Izincwadi zika-Flip, Flippie Nabangani uchungechunge lwezincwadi ezinezithombe zabantwana abasebancane ezizothokozisa ziphinde zifundise izingane zaseNingizimu Afrika. Lezi zincwadi zenzelwe ukuthathekisa izingqondo zezingane kusetshenziswa imicabango nezinto ezijabulisayo kodwa kube kuhambisana nokufunda ngesikhathi esisodwa. Izingane zifunda ngokuphindaphinda okwenziwayo, intshisekelo kanye nokuzibandakanya. Uchungechunge lolu lwezincwadi luhlanganisa yonke leyo migomo yokufunda futhi luyizintandokazi kwabasebenza emitapweni yolwazi, abafundisayo kanye nakubazali.

2018-02-07T11:39:40+00:00February 7th, 2018|Categories: News|

IiNcwadi ezineMifanekiso ngesiXhosa

UFlip, no-Flippie neeTshomi liqela leencwadi zabantwana abancinci ezinemifanekiso neziza konwabisa zifundise bonke abantwana baseMzantsi Afrika. Ezi ncwadi ziyilelwe ukusondeza abantwana kusetyenziswa amaphupha nolonwabo kube ukufunda kudityaniswe kwalapha. Abantwana bafunda ngokuphindwa kwezinto, ngomdla nangokuthatha inxaxheba. Ezi ziqendu zamabali zidibanisa zonke ezi nkolelo zokufunda kwaye ziyathandwa ngabaphathi beelayibhrari, ootitshala nabazali.

2019-10-26T10:56:40+00:00February 7th, 2018|Categories: News|