Yiba seMpilweni noFlip, noFlippie neeTshomi

Out of stock

Ubukhulu: 210mm x 250mm
Amaphepha: Ngama-24
ISBN: 978-1-928430-29-2
Download Order Form

Inkcazelo

UFlip ufundisa uFlippie neeTshomi izinto abanokuzenza ukuze bahlale besempilweni.

Umbhali

Charlotte Ewins

Abazobi

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Limpawu eziphambili kwezi ziqendu ziquka:

  • Umtsalane oqaqambileyo emehlweni
  • Zijoliswe kumaqela abudala busuka kwi-4 ukuya kwi-7 seminyaka
  • Iziqulatho ezisebenzisayo
  • Zincedisa ukwazi ulwimi nokuphuhliswa kweengcamango
  • Kungasetyenziswa iilwimi ezahlukileyo ekufundeni ulwimi lwesibini nolwesithathu ngendlela engoyikisiyo

Additional information

Size

Big Book, Standard