1-2-3 le Flip, Flippie le Bagwera

Bogolo: 210mm x 250mm Bogolo: 296mm x 353mm
Matlakala: 24 Matlakala: 24
ISBN: 978-0-9946706-0-1 ISBN: NO CODE
Download Order Form

Tlhalošo

Go 1-2-3 Flip o tšea Flippie le Bagwera ka bohlagahlaga bja go balela, gomme bagwera ba ba ntši bao ba kgethegilego ba tsenela papadi.

Mongwadi

Charlotte Ewins

Baswantšhetši

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Diponego tše bohlokwa tša tlhatlamano di akaretša:

  • Ponagalo ya tlhagišo ya go kgahliša
  • E lebantšwe go dihlopha tša go fapana tša mengwaga ye magareng ga (4 – 7)
  • Tsenelelano ya diteng
  • Di thuša tšwetšopele ya polelo le kgopolo
  • Dipolelo tše fapanego di ka dirišwa bakeng sa thuto ya polelo ya bobedi le ya boraro ka mokgwa wo o sa tšhošego.

Additional information

Size

Big Book, Standard