1-2-3 ka Flip, Flippie le Ditsala

Bogolo: 210mm x 250mm Bogolo: 296mm x 353mm
Ditsebe: 24 Ditsebe: 24
ISBN: 978-0-9946706-4-9 ISBN: NO CODE
Download Order Form

Tlhaloso

Mo go 1-2-3 Flip tsena mmogo le Flippie le Ditsala mo maitemogelong a mašwa a go bala, mme go na le ditsala tse dintsi tse di kgethegileng tse di tsayang karolo mo motshamekong.

Mokwadi

Charlotte Ewins

Batshwantshi

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Dikarolo tsa botlhokwa tsa motseletsele di akaretsa:

  • Go nna le ponalo e e kgatlhisang
  • E ikaelela go fitlhelela ditlhopha tse di farologaneng tsa dingwaga (dingwaga 4 – 7)
  • Diteng tsa tlhotlheletsano ya botsayakarolo
  • E thusa puo le tlhamo ya dikgopolo
  • Go ka dirisiwa dipuo tse di farologaneng mo go ithuteng puo ya bobedi kgotsa ya boraro ka tsela e e se nang matshosetsi

Additional information

Size

Big Book, Standard