Asiyinqobe i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiZulu edition) – Geza izandla zakho

Asiyinqobe i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiZulu edition) – Geza izandla zakho.

 

Teach your children how to protect themselves and others from COVID 19.

Find the PDF on our website for free download. Please may we ask you to share far and wide. These other South African languages are also available: isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana, Sepedi and Afrikaans.

Printed books and Kindle editions will be available for purchase soon.

Flip, Flippie and Friends is a series of early-learning children’s books that has been produced to teach South African children in a way that is interesting, fun and where possible, in their mother-tongue.

U-Flip uhambisa u-Flippie Nabangani ohambweni lokubafundisa ukuthi bangazivikela kanjani bona nabanye ekungenweni yigciwane le-COVID-19.

Thola iphosta yethu kusizindalwazi sethu uzidawunilodele yona mahhala. Sicela uyisabalalise ezindaweni zonke kude naseduze. Iyatholakala nangezinye izilimi.

Iyatholakala ngalezi zilimi zaseNingizimu Afrika: isiNgisi, isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana, Sepedi nesiBhunu.

2020-07-06T09:57:50+00:00July 8th, 2020|Categories: News|